Om UDI UDI brukernettverk


UDI Brukernettverk er et informasjonsnettverk som samarbeider tett med ulike eksterne aktører og nettverk. Disse nettverkene spiller en viktig rolle som bindeledd mellom UDI og våre brukere.

Informasjonen som deles med nettverkene gir organisasjoner, foreninger, menigheter, kommuner og enkeltpersoner verdifull innsikt i og kompetanse om UDIs regelverk samt andre samfunnsrelaterte temaer som brukernettverket mener er viktige. Vi er stolte av å ha over 3000 kontakter spredt over hele landet.

De eksterne aktørene/ulike nettverkene

 • Humanitære og ideelle organisasjoner
 • Flyktningetjenester
 • Rettshjelpsorganisasjoner
 • Religiøse organisasjoner
 • Barnevernet
 • Voksenopplæringen
 • Helsenettverk
 • Ukrainske foreninger

Formålet med UDI brukernettverk

UDI brukernettverk har som hovedmål å opprettholde en aktiv og konstruktiv dialog med våre nettverk og eksterne aktører. Blant målene våre er å

 • fange opp brukernes reelle behov relatert til UDI, 
 • formidle riktig og oppdatert informasjon på en proaktiv måte,
 • være en informasjonskanal med vekt på å bygge relasjoner, se behov og skape dialog, og
 • skape tillit og være tilgjengelig for de som bistår brukerne våre.

Hva UDI brukernettverk gjør

Arrangerer fagseminarer

UDI brukernettverk arrangerer jevnlig fagseminarer for å fremme kunnskap og diskusjon. Disse arrangementene gir en mulighet for fagpersoner og interessenter til å utveksle ideer og erfaringer.

Sender ut UDI nyhetsbrev

Vi holder våre nettverk oppdatert ved å sende ut halvårlige nyhetsbrev med viktige oppdateringer og relevant informasjon knyttet til vårt arbeid. 

Videreformidler informasjon fra fagmiljøene til relevante brukernettverk

UDI brukernettverk fungerer som en viktig bro mellom fagmiljøer og våre nettverkskontakter. Det sendes ut jevnlige e-postoppdateringer med informasjon til relevante brukernettverk. 

Skaffer brukertestere

Vi jobber aktivt med å identifisere og involvere brukertestere for å forbedre våre tjenester og prosesser. Dette gir oss verdifulle tilbakemeldinger og hjelper oss med å tilpasse vårt arbeid til brukernes behov. 

Ønsker du å bli en del av UDI brukernettverk? Da vil vi gjerne at du tar kontakt med UDI brukernettverk

Did you find what you were looking for?