Organisational chart


UDI organisational chart and description of the organisation (in Norwegian).

UDI_organisasjonskart_liggende_engelsk.png  • Direktør

  • Internrevisjonen

  • Opphold

  • Kontroll

  • Beskyttelse

  • Mottak og retur

  • Digitalisering

  • HR og organisasjon

  • Kommunikasjon og brukerdialog

  • Styring og regelverk

Did you find what you were looking for?