Pågående forsknings- og utviklingsprosjekter


Oversikt over pågående forsknings- og utviklingsprosjekter.

Pågående prosjekter

  • "Kompetansespor" – Bruk av digitale lommebøker i innvandringsprosesser

  • Information about NordASIL

  • Sekundærmigrasjon og fremtidsmuligheter blant ukrainske flyktninger i Europa

  • Evaluering av midlertidig alternativ mottaksplass (MAMOT)

Did you find what you were looking for?