Informasjonsnotat om asylankomster (2019)


Denne rapporten gir utvidet informasjon om de ti største asylproduserende landene i hele 2019. Informasjonen omfatter søknader, asylanførsler, Dublinbehandling, vedtak, beskyttelsesbehov og spesielle særegenheter for hvert av landene.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?