Informasjonsnotat om asylankomster - 10 største land i første halvår 2021


Denne rapporten gir informasjon asylsøkere fra de ti landene det kom flest fra i første halvår 2021. Informasjonen omfatter søknader, asylanførsler, Dublinbehandling, vedtak, beskyttelsesbehov og spesielle særegenheter for hvert av de ti landene.

Did you find what you were looking for?