Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster (2019)


Tabellen viser hvor mange personer som ble innvilget status som overføringsflyktning (kvoteflyktning) til Norge fra UNHCR (FNs Høykommissær for flyktninger) i 2019, og hvor mange som kom til Norge samme år.
The table is loading data
Overføringsflyktninger etter statsborgerskap, innvilgelser og ankomster, 2019.
Statsborgerskap Innvilgelser Ankomster
Syria 1306 820
Dem. Rep. Kongo (DRC) 981 1280
Sør-Sudan 462 425
Sudan 149 131
Eritrea 118 84
Andre 34 17
Sentralafrikanske Republikk 14 6
Somalia 10 15
Russland 10 9
Jemen 10 10
Myanmar 6 6
Total 3100 2803

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 forekomster i Innvilgelser og/eller Ankomster.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?