UDI i digital finale


Automatiseringsløsningen for statsborgerskapssaker er en av tre kandidater til digitaliseringsprisen som skal deles ut på Digitaliseringskonferansen på Gardermoen 22. august.

Published: 17.08.2022

Ved å få søknaden automatisk behandlet har tusenvis av nye, norske statsborgere fått vedtaket sitt flere måneder raskere enn de ville gjort tidligere. UDIs saksbehandlere har på sin side fått mer tid til å fokusere på de mer komplekse sakene.

UDI og utlendingsforvaltningen vil fortsette å modernisere IT-systemene for enda bedre tilrettelagte tjenester og kortere ventetid innen flere saksområder.

De to andre nominerte til digitaliseringsprisen i regi av Digitaliseringsdirektoratet (eksternt nettsted), er Forsvarets «Min side»-løsning, og TISK IKT et digitaliseringssamarbeid for å håndtere pandemien.

Did you find what you were looking for?