Tilskudd til informasjonstiltak om assistert retur


UDI gir tilskudd på til sammen 1 million kroner til tiltak for å informere personer uten lovlig opphold om assistert retur. Tiltaket må være rettet mot personer som oppholder seg utenfor asylmottak.

Published: 02.11.2023

Søknadsfrist er 1. desember 2023. 

Hvem kan få tilskudd? 

Frivillige organisasjoner, enkeltpersoner og virksomheter som ikke driver tiltak basert på fortjeneste kan få støtte.

Offentlige etater, kommuner, bedrifter, næringsdrivende eller driftsoperatører for asylmottak kan ikke få støtte. 

Hvilke kriterier blir søkere vurdert etter?

UDI legger vekt på tiltak som har størst mulighet til å bidra til å fremme assistert retur:

  • tiltak som i størst grad gir måloppnåelse vurdert opp mot størrelsen på tilskuddet
  • tiltak som retter seg mot personer som ikke bor i asylmottak
  • tiltak som er nyskapende

Se mer om tilskuddene på Lovdata i Forskrift om tilskudd til tiltak for å nå personer uten lovlig opphold i Norge med informasjon om assistert retur (eksternt nettsted).

Hvordan kan du søke om tilskudd?

  • Søknadsfristen er 1. desember 2023.
  • Du må skrive søknaden som et brev og følge vår søknadsmal (pdf, 78 kB).
  • Signere søknaden og merke den med «Søknad om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak».
  • Send oss søknaden elektronisk eller per post.

Slik sender du inn søknaden

Merk søknaden med “Søknad om tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak”.

Send søknaden til oss på e-postadresse udi@udi.no.

Har du spørsmål til søknaden?

Kontakt:

Moema S. Leite
E-post: mole@udi.no
Tlf: 48 30 17 01

Spørsmål til søknadene kan også stilles til nærmeste regionkontor.

Did you find what you were looking for?