Disse organisasjonene fikk tilskudd fra UDI til aktiviteter for barn i asylmottakene i 2023


UDI forvalter en tilskuddsordning på oppdrag for Justis- og beredskapsdepartementet.

Published: 12.06.2023

Regelverket for tilskuddsordningen finner du i forskriften. (eksternt nettsted)

Formålet med ordningen er å gi barn i asylmottak en mer meningsfull hverdag, gjennom et aktivitetstilbud tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser.

UDI innvilger tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet med ordningen. Det kan for eksempel være fysiske aktiviteter, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet, utflukter og opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte i Norge eller hjemlandet.

For 2023 fikk UDI kr. 9 9740 000 til å fordele til dette formålet, mens vi mottok søknader for over 43 millioner kr. I vurderingene av hvem som skulle få har vi vurdert om tiltakene bidrar til å oppfylle formålet med ordningen, antall barn i målgruppen, og tiltak som ellers ikke er tilgjengelig for barna. Vi vurderer også pris på aktiviteten, om det er en tydelig prosjektbeskrivelse som samsvarer med formålet.

Det er viktig med en god geografisk spredning av tiltakene, slik at flest mulig barn får et aktivitetstilbud.

I år er i tillegg mange akuttinnkvarteringer i ferd med å avvikles. Vi har derfor også sett hen til driftstid og dermed også sannsynlighet for at tiltaket gjennomføres innen gjeldende driftstid.

UDI publiserer tildelingen av tilskudd når alle midlene er fordelt og alle akseptbrevene har kommet inn. Her følger en oversikt over hvilke organisasjoner som har fått innvilget tilskudd:

 

ORGANISASJON

   TILSKUDD

AKTIVITET

Ceramics House

     133 268

Kulturelle aktiviteter - keramikk

Norges Røde kors

  1 319 000

Fysisk aktivitet, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet og utflukter

Folkeakademiet Midt-Norge

     886 108

Fysisk aktivitet, kulturelle opplevelser og hobbyvirksomhet

Gamle Oslo Forening for Integrering

     200 000

Klatreaktivitet for barn i alderen 6 – 17 år

Redd Barna

  1 200 000

Fysisk aktivitet, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet og utflukter

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

     330 000

Svømmetrening og barnelek for barn og unge i alderen 0 – 17 år

Vinger kulturforum

     100 000

Tegneverksted, danseverksted og fotoverksted

Hamar idrettslag

     185 140

Svømmeopplæring for barn og unge mellom 6-17 år

Idrettslaget Jotun

     180 000

Svømmeopplæring for barn og unge mellom 6-17 år

Engerdal sportsklubb

       59 000

Fotball i aldersbestemte lag for barn og unge fra 7-17 år

Tynset Røde Kors hjelpekorps

       76 000

Utflukter, friluftsliv og aktiviteter ute for ungdom mellom 13-17 år

Kopparleden teaterlag

       50 000

Sommerskole i teater for barn og unge

Norsk ornitologisk forening

       30 000

Aktivitetsdag for familier

Stiftelsen Oslo Word Music Festival

      150 000

Nabolagsfestivalen VårtNabolag

Vang Idrettslag

      100 000

Trening i ulike idretter

Aktivt liv for innvandrere i Norge

      273 000

Leksehjelp, språkhjelp og annen type opplæring til barn fra 6-17 år

Kirkens bymisjon Drammen

     104 576

Aktiviteter for barn fra 6-12 år på «fredagsklubben» og ungdom
fra 13-17 år på «ungdomsklubben»

Fritidsgården i Vikersunds Venner

       25 000

Samspill med hest, nærkontakt med dyr, ri, være med
på stell av hest

Hobøl frivilligsentral

       60 000

Ulike aktiviteter både på og utenfor mottaket for
aldersgruppen 2-15 år

Kirkens Bymisjon Tromsø

     100 000

Ukentlig leksehjelp og middag, samt enkelte utflukter
og kulturarrangementer.

Melbo Idrettslag Fotballgruppa

       50 000

Fotballaktiviteter og jentesamling for barn
og unge i aldersgruppen 6-17 år

4H Nordland

     300 000

Ulike aktiviteter for barna i aldersgruppen 0-17 år, gårdsbesøk,
hagearbeid, håndverk, turer og matlaging

Nesna Sanitetsforening

     196 000

Besøk på Bitteliten gård for barn i aldersgruppen 0-17 år
hvor det blir satt fokus på omsorg for dyr, natur og samvær

Melbo Sanitetsforening

       71 000

Leksehjelp, hytteturer, kinokvelder og turer til Andøya Space Center

Frelsesarmeen Harstad Korps

       15 000

Dagstur til Polar Zoo i løpet av sommerferien

Senja frivilligsentral

       97 000

Tur til Grottebadet i Harstad, tur til Polar Park, gokart, bowling og fjelltur

Lions Club Bardu

     122 000


Vinteraktivitetsdag, svømming, sjøfiske og høstaktivitetsdag

Nesna Bridgeklubb

       45 000


Brettspill, sjakktreninger med instruktør, sjakkturneringer og temakvelder med kortspill

Internasjonal Welfare

     148 500


Svømming, håndball, besøk på fornøyelsesparker, droneflying, robotbygging og kunstverksted

Re:Act Volda

     199 000


Dagstur til Atlanterparken, overnattingstur til Runde Fyr og Ytse Skotet og Rysta Gård, juleverksted og julemiddag

Sacred Smile / Verdige Smil

     125 000


Kunst workshop, dramalek, musikk og teater, bakeverksted, utflukter og svømmekurs

Caritas Trondheim

     229 000


Besøk på ridesenter, klatrepark, svømming, bowling, kino, teater, konsert, formingsaktiviteter og integrende lek

Steinkjer Fotballklubb

       80 000

Fotballtrening, fotballskole, fotball-cup og sosiale arrangement

Hareid Idrettslag

     100 000

Fotball, turn, hånd og friidrett

Stord Internasjonale Kulturbklubb

       60 000

Internasjonale kafeer, barnekarneval, babysang, familiebading, tur til Bergen med ungdommer i samarbeid med Røde Kors

Stord fotball

       95 000


Fotballaktiviteter for barn og unge mellom 6-17 år

Hårteigen 4H

     150 000


Tur i nærmiljøet, grilling, fiske, aktivitetsdag i fjordhallen, form og tegning, perle, leire og cart

Tur i nærmiljøet, grilling, fiske, aktivitetsdag i fjordhallen, form og tegning, perle, leire og cart

KIA Kristent interkulturekt Arbeid

     148 000


Fredagsklubb, familetur til Ognatun og utflukter

Vestland Idrettskrets

     250 000

Sommerferieaktiviteter, idrett og friluftsliv for ungdommer, opplæring i  svømming, sykling, klatring og ski

Youth Unison

     150 000


Drama, kreativ dans, re-design av klær, yoga og meditasjon

Stord Bordtennisklubb

     107 557

Spillekvelder med pizza, bordtennis, biljard, sjakk, brett- og kortspill

Stiftelsen Evje og Hornes Frivillighessentral

      92 723


Tur til Aquarama badeland, tur til Kristiansand dyrepark og Gokart for alle

Tur i nærmiljøet, grilling, fiske, aktivitetsdag i fjordhallen, form og tegning, perle, leire og cart

Reiersfossen Vel

      50 000


Sommeraktiviteter, badeleker, sandleker, volleyball, fotball, potetløp, fiske, kajak og musikk

Tur i nærmiljøet, grilling, fiske, aktivitetsdag i fjordhallen, form og tegning, perle, leire og cart

Misjonskirken i Lyngdal

      96 800


Sang og musikk kahoot konkurranse, foredrag og kulturelle innslag, bordtennis, fotballspill og biljard, grillfest og språktrening

Tur i nærmiljøet, grilling, fiske, aktivitetsdag i fjordhallen, form og tegning, perle, leire og cart

Røst

    131 200


Språktreff og mat, kino, badeland og " mekkeverksted "

Askeladden Barnefilmklubb

      40 700

Visning av filmer på Lundevang Kulturhus i Lunde

KIA Sør

    120 000

Tur til Bragdøya, Idda Arena, klatrepark, turboklubb, svømme- og malerkurs

Stiftelsen Kirkens Bymisjon

    140 000

Fellessamling med lek, overnattingsturer til Kristiansand dyrepak, familiedag i Aquarama og kino

Notodden Røde Kors

    100 000

Spillekvelder, kino og juleverksted

NJFF Telemark

    110 000

Innlandsfiske, havfiske, overnattingsturer og tur til Bjørneparken

Telemark Innvandrerråd

    150 000

Tur til Bø Sommerland og Kristiansand Dyrepark, besøk på Foldvik gård og høstferietur til Bø klatrepark

Der du bor

    128 541

Båttur på Telemarkskanalen, Fritidsparken og Sommerland, Hallo Venn, utflukter og  kafe med barneaktiviteter

 

Did you find what you were looking for?