Rett til å arbeide


Bruk kontaktskjemaet under hvis du vil ha bekreftelse på om noen har rett til å arbeide. Kontaktskjemaet er kun for offentlig ansatte.

 

Kontaktskjema

Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger om deg selv eller andre i dette skjemaet. Dette er for eksempel helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Informasjon om deg

Informasjon om personen du ønsker bekreftelse om

Vi kan bruke e-postadressen din til å sende deg brukerundersøkelser fra UDI. Det er selvfølgelig frivillig å svare på disse.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?