Organisasjon og ledelse


Utlendingsdirektoratet (UDI) skal iverksette regjeringens innvandrings- og flyktningpolitikk. UDI er underlagt  Justis- og beredskapsdepartementet.