Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 29. august 2019.

Forslaget er i all hovedsak en regelfesting av dagens ordning om tilskudd til assistert retur som er regulert i G-02/2016 Retningslinjer for arbeidet med assistert retur med vedlegg. Forskriftsfestingen innebærer imidlertid en forenkling av regelverket slik at det blir enklere å få oversikt over målgruppen, vilkårene og beregningen av tilskuddet til returordningene.

Høringsbrev om forskrift om tilskudd til assistert retur og tvangsretur. (eksternt nettsted) 

Did you find what you were looking for?