Høring - Forslag til endringer i introduksjonsloven - hjemmel for behandling av personopplysninger i Nasjonalt tolkeregister


Utlendingsdirektoratets høringssvar av 17. desember 2018.

Did you find what you were looking for?