Høring- forslag om å innføre et særskilt grunnlag for utvisning av tredjelandsborgere for inngåelse av omgåelsesekteskap


UDI har svart på høring om forslag om å innføre et særskilt grunnlag for utvisning på grunn av omgåelsesekteskap. Forslaget er ikke ment å medføre flere eller færre utvisninger, men å tydeliggjøre vurderingstemaet for utvisning i disse tilfellene. UDI har noen innspill til lovforslaget for ytterligere å tydeliggjøre forslaget.

Her finner du høringssvaret fra UDI.  (pdf, 39 kB)

 

Did you find what you were looking for?