Høring - midlertidige endringer i lovverket - Ukraina - kollektiv beskyttelse


Høringssvar fra Utlendingsdirektoratet – Høring om midlertidige endringer i lovverket – Ukraina – kollektiv beskyttelse.

UDI har svart på høring om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina – midlertidig kollektiv beskyttelse.

Høringen omfatter midlertidige endringer i ulike sektorers regelverk med sikte på å kunne håndtere ankomstsituasjonen i dag og nye behov som kan oppstå ved ekstraordinært høye ankomster fra Ukraina.

UDI har gitt innspill og kommentarer til kapitlene 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, og 13.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 156 kB)

Did you find what you were looking for?