Høring - forlengelse av midlertidige endringer i smittevernloven (oppholdssted under innreisekarantene mv.)


Høringssvar fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i smittevernloven.

Utlendingsdirektoratet støtter vurderingen av at smittevernhensyn tilsier at det er hensiktsmessig med forlengelse som foreslått av smittevernloven § 4-3 andre og tredje ledd. Vi har ingen kommentarer ut over det.

Her finner du høringssvaret fra UDI (pdf, 22 kB)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?