Arrangementer


UDI arrangerer jevnlig seminarer om aktuelle temaer som vi har ansvaret for.

Ønsker du å få invitasjon til disse arrangementene? Her finner du skjema til påmelding (eksternt nettsted).

Automatisering av saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI)

Lurer du på hva UDI har lært av arbeidet med automatisering av søknader om statsborgerskap, og av robotløsningen for kollektiv beskyttelse for ukrainske flyktninger? Jobber du med eller skal i gang med automatisering av saksbehandling i offentlig sektor? Da må du komme på denne rapportlanseringen!

A-2 og Menon Economics har, på oppdrag fra UDI, evaluert hvordan UDI har jobbet med automatiseringsløsninger for saksbehandling. Det er automatiseringsløsningen for behandling av statsborgerskapssaker og robotløsningen for midlertidig kollektiv beskyttelse under Ukraina-krisen, som er evaluert. På lanseringen vil oppdragstakerne presentere hovedfunn og anbefalinger fra evalueringen. Anbefalingene gir UDI råd om hvordan vi bør jobbe videre med slike typer prosjekter på en hensiktsmessig måte.

Tid: kl. 11:00 – 12.00, den 21. november.

Sted: Innspurten 11D, UDIs lokaler på Helsfyr

Program:

  • Digitalisering i UDI v/Dag Anders Brunstad, direktør for Digitalisering i UDI
  • FoU om automatisering: hovedfunn og anbefalinger v/A-2 og Menon Economics, prosjektleder Henning Denstad (A-2) og Simen Pedersen (Menon)
  • Spørsmål fra salen
  • Kommentar fra Digitaliseringsdirektoratet v/Olav Skarsbø, seniorrådgiver og leder i juryen for Digitaliseringsprisen 2022 og medlem i programkomiteen for Digitaliseringskonferansen
  • Overrekkelse av rapport og avsluttende kommentar v/UDIs direktør Frode Forfang

Du kan følge arrangementet digitalt her (eksternt nettsted). Påmelding ikke nødvendig hvis de som skal følge arrangementet digitalt.

Dersom du ønsker å følge arrangementet fysisk i UDIs lokaler, så må du melde deg på arrangementet her (eksternt nettsted).

Vi serverer enkel lunsj, noe søtt og kaffe.