Tildelingsbrev


Tildelingsbrevet fra Justis- og beredskapsdepartementet beskriver de økonomiske rammene for UDI.

Did you find what you were looking for?