Informasjon om identitetsavklaringsprogrammet for irakere


Fristen for å delta i identitetsavklaringsprogrammet er nå utløpt.

Publisert: 02.03.2018 - Sist endret: 30.11.2022

Irakere som har oppholdstillatelse i Norge på tross av kjent identitetstvil, og som ønsker å bli norske statsborgere, kunne fram til 1. september 2020 søke om å delta i et identitetsavklaringsprogram. Det er dessverre ikke lenger mulig å søke om å delta i programmet.

Status

Det er ingen endring i tallene fra forrige måned. Per 1. mars 2023 har 382 deltakere i programmet fått verifisert identiteten sin, og de fleste av disse har fått ferdigbehandlet sin søknad om norsk statsborgerskap. Det gjenstår å få verifisert 263 saker.

Vi vil oppdatere denne informasjonen den 1. hver måned fremover.

Regjeringen opplyser på sine hjemmesider 11. november (eksternt nettsted) at de er opptatt av å fullføre identitetsavklaringprogrammet så raskt som mulig. Justis- og beredskapsdepartementet uttaler at de tar sikte på at identitetene som gjenstår å verifisere avklares i løpet av første halvår 2023.

Det er mange som kontakter oss og spør om sin sak

Selv om arbeidet med verifikasjonene tar lang tid, opplever vi at flere saker blir verifisert enn tidligere. Det er likevel et faktum at det har gått lang tid siden programmet startet, og det er derfor mange som kontakter oss og spør om status og fremdrift i saken sin. Vi har stor forståelse for at den lange ventetiden er krevende for deg som deltar i programmet. Vi er også klar over at det skaper praktiske utfordringer, blant annet med legitimering, Bank-ID og reiser til utlandet.

Siden det er selve verifikasjonen som tar lang tid, og vi ikke kan gi detaljert informasjon om verifikasjonsprosessen og hvor lang tid den vil ta, er det vanskelig for oss å gi tilfredsstillende svar på hvor lenge du må vente. Vi beklager dette.

Det er ikke nødvendig at du kontakter oss eller purrer på saken, da vi ikke kan gi deg mer informasjon enn den du kan lese her. Vi vil kontakte deg hvis vi trenger flere dokumenter fra deg eller så snart saken din er ferdig.

Informasjon om programmet

  • Hvem kunne søke om å være med i programmet?

  • Hvem kunne ikke søke om å være med i programmet?

  • Du kan ikke reise ut av Norge mens du venter på å få endret identiteten din

  • Hva skjer etter at du har søkt?

  • Hvor lenge må du vente?

  • Hvilke konsekvenser vil det ha for deg hvis identiteten din blir avklart og endret?

  • Har du vært med i pilotprogrammet?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?