Informasjon til deg som har søkt om au pair-tillatelse


På grunn av de strenge innreisereglene i forbindelse med koronasituasjonen, er det mange som ikke kan reise inn til Norge nå. Det påvirker deg som har søkt eller ønsker å søke om au pair-tillatelse i Norge.

Publisert: 12.07.2021

Slik behandler vi au pair-saker under koronapandemien

Informasjonen på denne siden gjelder søknader om oppholdstillatelse som au pair. Andre sakstyper har andre rutiner.

Nå for tiden behandler vi bare au pair-søknader fra søkere som allerede er i Norge, eller som kan reise til Norge fordi de er unntatt fra innreiserestriksjonene. Søkere som har fått innvilget en søknad om oppholdstillatelse som au pair på et tidligere tidspunkt, kan få innreisevisum for å reise til Norge dersom de nå er omfattet av et unntak fra innreiserestriksjonene.

Det finnes ganske mange unntak fra innreiserestriksjonene. Vår erfaring er at unntakene for de som er bosatt i grønne områder og for de som er fullvaksinerte er mest aktuelle for de som har søkt om oppholdstillatelse som au pair i Norge.

Du finner informasjon om alle unntakene her.

Unntak for deg som bor i et grønt område

Grønne områder er områder i Europa med lav smittespredning. Du kan se en oppdatert oversikt over hvilke farger de ulike områdene i Europa har på FHIs kart (eksternt nettsted).

De som er bosatt i et grønt område er unntatt fra innreiserestriksjonene. Du må ha en gyldig oppholdstillatelse i det grønne området for å være regnet som bosatt der. Du må også ha oppholdt deg i et grønt område de ti siste dagene før du reiser til Norge.

Dersom du oppholder deg  i et grønt område, men ikke har gyldig oppholdstillatelse der, regnes du ikke som bosatt i et grønt område. Dette gjelder både om du inntil nylig hadde en gyldig oppholdstillatelse i det grønne området og om du bor et annet sted og er på besøk i det grønne området.

Området du bor i må være grønt på det tidspunktet du skal reise inn i Norge, for at dette unntaket skal gjelde. Dersom området du bor i går fra å være grønt til å være oransje, rødt eller mørkerødt, kan du ikke reise inn i Norge. Det kan derfor skje at du får et vedtak der det står at du kan reise til Norge, fordi området du bor i var grønt på vedtakstidspunktet, men så kan du likevel ikke reise inn fordi området har endret farge på FHIs kart før avreise.

Unntak for deg som er fullvaksinert og har et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat eller EUs digitale koronasertifikat

Du som er fullvaksinert og som kan dokumentere dette med et norsk, svensk eller dansk koronasertifikat, eller EUs digitale koronasertifikat, er unntatt fra innreiserestriksjonene uansett hvor du bor. Norske myndigheter godtar ikke koronasertifikater fra land utenfor EU/EØS som dokumentasjon på vaksinestatus.

Du regnes som fullvaksinert mot koronaviruset hvis du:

  • har fått andre vaksinedose og det har gått minst én uke etter vaksinasjonen,
  • har fått vaksine med éndose-vaksine, og det har gått minst tre uker etter vaksinasjonen,
  • har testet positivt på koronaviruset og deretter har fått en vaksinedose minst tre uker etter dato for positivt svar på koronatesten, og det har gått minst én uke etter vaksinasjonen,
  • har fått første vaksinedose og har testet positivt på koronaviruset minst tre uker etter vaksinasjonen og er nå ute av isolasjon, eller
  • har fått påvist antistoffer mot koronaviruset og deretter har fått en dose vaksine tidligst dagen etter du tok antistofftesten, og det har gått minst én uke etter vaksinasjonen

Hva gjør jeg dersom jeg er omfattet av et unntak fra innreiserestriksjonene?

Dersom du har søkt om en au pair-tillatelse og ser at du er omfattet av et unntak fra innreiserestriksjonene, må du laste opp dokumentasjon på dette i saken din. Det kan du gjøre her.

Du må laste opp dokumentasjon på dette både dersom du venter på å få søknaden din behandlet, og dersom du allerede har fått et vedtak tidligere, men trenger et innreisevisum for å reise til Norge.

Hvis du for eksempel har fått siste dose av koronavaksinen, må du laste opp en kopi av ditt europeiske koronasertifikat som viser QR-koden og informasjon om datoen du fikk vaksinen. Vennligst ikke last opp dokumentasjon på at du bare har fått den første dosen av en vaksinetype som krever to vaksinedoser.

Vi behandler fortløpende saker hvor det er dokumentert at søkeren er unntatt fra innreiserestriksjonene. Dersom du ikke hører noe fra UDI i løpet av to uker etter at du har lastet opp dokumentasjonen, kan du gjerne kontakte oss så vi kan forsikre oss om at vi har mottatt og registrert dokumentasjonen.

Hvem kan reise til Norge?

Selv om du er unntatt innreiserestriksjonene, må du fortsatt oppfylle de ordinære vilkårene for innreise for å kunne reise til Norge.

Hvi du er unntatt innreiserestriksjonene, kan du reise til Norge med en gang hvis du:

Hvis du har fått innvilget oppholdstillatelse som au pair i Norge, men ikke har gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengenland, må du søke om innreisevisum ved en norsk ambassade eller konsulat for å kunne reise til Norge. Du må også være unntatt fra innreiserestriksjonene for å kunne reise til Norge.

Hvis du er unntatt innreiserestriksjonene, kan du reise til Norge mens du venter på svar på søknaden din hvis du:

  • har levert en søknad om oppholdstillatelse som au pair i Norge,
  • er faglært og kan reise visumfritt til Norge, eller
  • har en gyldig oppholdstillatelse i et annet Schengenland

Hvis du reiser til Norge før du har fått svar på søknaden din, må du gi beskjed om dette til UDI. Dette gjør du enten ved å laste opp dokumentasjon i saken din eller ta kontakt med UDIs veiledningstjeneste. Du må også dokumentere at du er faglært, enten ved å ha levert dokumentasjonen sammen med søknaden i utgangspunktet, eller ved å ettersende dokumentasjonen i etterkant. Hvis du reiser inn i Norge for å vente på svar på søknaden din, kan du ikke begynne å fungere som au pair før du har fått innvilget søknaden.

Hvis du har en utløpt oppholdstillatelse og venter på å få reise til Norge

Dersom du har en utløpt oppholdstillatelse i et annet land, kan ikke UDI bestemme at du har lov til å være i dette landet mens du venter på å kunne reise inn i Norge. I utgangspunktet må du reise tilbake til hjemlandet ditt hvis du ikke lenger har en gyldig oppholdstillatelse i et annet land. Du må eventuelt undersøke med myndighetene i landet du er i om du har lov til å være der. Dersom du velger å bli i et land hvor du ikke har lov til å være, gjør du dette på egen risiko.

Hvis du ønsker å trekke søknaden din 

Hvis du ikke ønsker å få søknaden din behandlet, kan du be om å trekke saken ved å sende inn en skriftlig bekreftelse. Du kan laste opp bekreftelsen på UDIs nettside. Du vil dessverre ikke få refundert søknadsgebyret hvis du trekker søknaden din.

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?