Fornyet oppholdstillatelse til sesongarbeidere som oppholder seg i Norge nå


Hvis du har, eller nylig har hatt, oppholdstillatelse som sesongarbeider og fortsatt oppholder deg i Norge, så kan du søke om fornyelse av tillatelsen din.

Publisert: 23.04.2021

Dette betyr at du kan ha tillatelse som sesongarbeider i mer enn 6 måneder totalt. Selv om tillatelsen din har utløpt, kan du likevel søke om å fornye den, hvis det er mindre enn én måned siden tillatelsen utløp.

Fornyet tillatelse kan gis for nytt sesongbasert arbeid innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske og fiskeindustri hos samme eller ny arbeidsgiver.

Du kan ikke få fornyet tillatelsen hvis du har, eller nylig har hatt, tillatelse etter de andre midlertidige reglene for sesongarbeidere under koronasituasjonen i Norge (utlendingsforskriften §§ 6-3 a og b).

Personer som ikke har reist hjem fordi de kommer fra land det har vært vanskelig å returnere til, kan søke om ny oppholdstillatelse etter reglene for dette. Her kan du lese mer om sesongarbeidere som ikke får returnert til hjemlandet sitt.

Krav for å få fornyet oppholdstillatelse som sesongarbeider

  • Du har, eller har nylig hatt, en oppholdstillatelse etter de ordinære reglene som sesongarbeider
  • Du oppholder deg i Norge nå, og arbeidsgiver bekrefter dette i utfylt skjema
  • Arbeidet er sesongbasert innen landbruk, gartneri, skogbruk, fiske eller fiskeindustri
  • Du må ha et arbeidstilbud som heltids sesongarbeider i Norge med norske lønns- og arbeidsvilkår.

Hvis tillatelsen din har løpt ut nå, så kan du begynne å jobbe så snart søknad om fornyelse er registrert på nett og søknadsgebyret er betalt. Det forutsetter at de øvrige vilkårene for tillatelsen er oppfylt, og at de nødvendige vedleggene til søknaden sendes så raskt som mulig.

Varighet på oppholdstillatelsen

Du kan få oppholdstillatelse for sesongbetont arbeid i henhold til arbeidstilbudet, men ikke lenger enn til 30. september 2021. Hvis arbeidstilbudet ditt er kortere enn til 30. september 2021, vil oppholdstillatelsen din gjelde frem til arbeidstilbudet ditt utløper.

Arbeidsgiver må søke om oppholdstillatelsen på dine vegne

Det er arbeidsgiveren din som må søke om denne tillatelsen for deg. Du må gi han/henne din fullmakt. Arbeidsgiver må videre bekrefte at du fortsatt oppholder deg i Norge. Du trenger ikke møte opp hos politiet for å levere søknaden.

Informasjon til arbeidsgiver som skal søke på vegne av sesongarbeider

Slik søker du som arbeidsgiver om fornyet oppholdstillatelse for en sesongarbeider som er i Norge nå:

Disse dokumentene må du som arbeidsgiver laste opp og sende inn:

Skjema til arbeidsgiver:

Du kan lese om hvordan laste opp og ettersender dokumentene her.

For at vi skal kunne registrere dokumentene raskest mulig, må du legge inn kvitteringsnummeret til Søknadsportalen. Kvitteringsnummeret ble sendt på e-post til den personen som registrerte søknaden i Søknadsportalen.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?