Endring i støtten ved assistert retur til Marokko


Hvis du søker om assistert retur til Marokko kan du få ekstra praktisk og økonomisk hjelp i tillegg til den vanlige returstøtten.

Publisert: 13.11.2018 - Sist endret: 17.06.2019

Hvem kan søke om denne ekstra støtten ved assistert retur? 

Du kan søke om denne støtten hvis du har statsborgerskap eller oppholdstillatelse i Marokko, og enten  

  • oppholder deg i Norge uten oppholdstillatelse
  • har fått avslag på søknaden din om beskyttelse (asyl)
  • venter på svar på søknaden din om beskyttelse (asyl)
  • har fått avslag på en annen type søknad om oppholdstillatelse 

Dette kan du få

Du kan få reintegreringsstøtte til en verdi av € 2 000 som kan brukes til yrkesopplæring, kurs eller utdanning, eller til å starte opp en bedrift. Caritas Morocco oFondation Orient-Occident vil tilby individuell veiledning for å hjelpe til med dette. Du kan ikke få disse pengene utbetalt i kontanter, men du vil i tillegg få den vanlige støtten til assistert retur. 

Hvis UDI mener at du vil være særlig sårbar hvis du returnerer, kan vi øke reintegreringstøtten til € 4 000. Beløpet utbetales ikke i kontanter. UDI vil vurdere i hver enkelt sak om du kvalifiserer til støtten for sårbare.

Slik søker du 

Hvis du blir tvangsreturnert 

Hvis du blir tvangsreturnert til Marokko, får du 3 000 kroner i kontanter i tillegg til € 1 000 i reintegreringstøtte som du kan bruke til for eksempel yrkesopplæring, kurs eller utdanning eller til å starte en bedrift i Marokko. Støtten på € 1 000 utbetales ikke i kontanter. Caritas og Fondation Orient-Occident vil bistå med praktisk hjelp for å investere støtten etter retur og det er en forutsetning at du samarbeider med disse organisasjonene for å motta denne oppfølgingen. Ta kontakt med Caritas og Fondation Orient Occident innen 1 måned etter at du har returnert. Du vil motta kontaktinformasjon når søknaden om støtten er behandlet. 

Hvis UDI mener at du vil være særlig sårbar hvis du blir tvangsreturnert, kan vi øke reintegreringstøtten til € 3 000. Beløpet utbetales ikke i kontanter. 

Last ned faktark

For generell informasjon om assistert retur: 

For informasjon om den ekstra støtten du kan få ved retur til Marokko:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?