Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap


Stortinget har bestemt at det blir kortere krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap for søkere med tilstrekkelig inntekt. For noen søkere blir kravet til oppholdstid lengre enn det er i dag.

Publisert: 24.06.2021

Hva betyr dette for deg? 

Hva menes med tilstrekkelig inntekt?

For at du skal være omfattet av unntaket for personer med tilstrekkelig inntekt, må du ha en alminnelig inntekt som utgjør minst tre ganger grunnbeløpet i folketrygden (3G). Dette grunnbeløpet endres hvert år. Per 1.mai 2021 utgjør det kr 319 997.

Inntekten må fremgå av skatteoppgjøret ditt og stå oppført i feltet «alminnelig inntekt før særfradrag». Du trenger altså ikke å regne ut dette selv. Du kan lese hva som står oppført som alminnelig inntekt i det siste tilgjengelige skatteoppgjøret ditt som du finner her (eksternt nettsted). UDI vil innhente opplysninger om hva som var din alminnelige inntekt i forrige skatteoppgjør direkte fra Skatteetaten. Hvis det foreligger et nytt skatteoppgjør etter at du har levert søknaden din, vil vi bruke det siste skatteoppgjøret hvis det er til fordel for deg. Hvis ikke bruker vi det som forelå da du søkte om statsborgerskap.

Hvis du har inntekt som ikke fremgår av skatteoppgjøret, kan vi ikke regne med denne når vi vurderer om du har tilstrekkelig inntekt. Det er derfor ikke nødvendig å sende inn eller legge ved dokumentasjon på annen inntekt enn den som fremgår av skatteoppgjøret fra Skatteetaten. Det samme gjelder inntekt du har hatt etter forrige skatteoppgjør. Denne inntekten kan vi ikke regne med før det igjen foreligger et skatteoppgjør der inntekten fremgår.

Når gjelder endringene fra? 

Endringene gjelder fra 1. januar 2022. Kravet om åtte års oppholdstid vil gjelde for personer som registrerer søknaden sin i søknadsportalen 1. januar 2022 eller senere. Denne endringen gjelder derfor ikke for deg som allerede har registrert eller levert søknaden om statsborgerskap.  

Endringen om at du kan få kortere krav til oppholdstid (seks år) hvis du har tilstrekkelig inntekt gjelder for deg som søker 1. januar 2022 eller senere. Det vil også gjelde for deg som søker før 1. januar 2022 hvis UDI behandler søknaden 1. januar 2022 eller senere.

Her finner du informasjon om lovforslaget hos regjeringen (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?