Endrede krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap


Stortinget har bestemt at det blir kortere krav til oppholdstid for å få norsk statsborgerskap for søkere med tilstrekkelig inntekt. For noen søkere blir kravet til oppholdstid lengre enn det er i dag.

Publisert: 24.06.2021 - Sist endret: 18.02.2022

Hva betyr dette for deg? 

Hva menes med tilstrekkelig inntekt?

Tilstrekkelig inntekt betyr at du i løpet av et år har mottatt inntekt og ytelser som inngår i alminnelig inntekt i skatteoppgjøret, som er på minst 3 ganger grunnbeløpet i folketrygden (3G).

Slik kan du se om du har tilstrekkelig inntekt:

  1. Logg inn på Skatteetaten og åpne det siste tilgjengelige skatteoppgjøret ditt (eksternt nettsted)
  2. Sjekk beløpet som står på «Sum inntekter» på side 3.
  3. Hvis siste skatteoppgjør er fra 2020 og beløpet er kr 304 053 eller høyere, er du omfattet av unntaket om kortere oppholdstid.

Hvilken inntekt regnes med?

Det som skal regnes med er summen av inntektene som inngår i beregningen av alminnelig inntekt i skatteoppgjøret, før fradrag. UDI innhenter denne summen direkte fra Skatteetaten. I skatteoppgjøret ditt vil summen vises på side 3 som «Sum inntekter». Denne summen representerer dine samlede inntekter før fradrag.

Det er kun inntekt som står oppført i dette feltet i skatteoppgjøret ditt som regnes med. Hvis du har mottatt et nytt skatteoppgjør etter at du har levert søknaden din, vil vi bruke det siste skatteoppgjøret hvis det er til fordel for deg. Hvis ikke, bruker vi det siste skatteoppgjøret som var tilgjengelig hos Skatteetaten da du søkte om statsborgerskap.

Hvis du har inntekt som ikke står oppført i feltet som heter «Sum inntekter» i skatteoppgjøret ditt, kan vi ikke regne med denne når vi vurderer om du har tilstrekkelig inntekt. Det betyr at vi ikke kan regne med inntekt du har hatt i 2021 før du har mottatt skatteoppgjøret for 2021 fra Skatteetaten.

Hvor høy må inntekten være?

Grunnbeløpet i folketrygden (1G) endres hvert år. Siden 1G var kr 101 351 da skatteoppgjøret for 2020 ble klart, må summen av inntektene dine i skatteoppgjøret for 2020 være minst 3 ganger dette beløpet, altså kr 304 053.

Per 1.mai 2021 utgjør 3G kr 319 197. Hvis du søker om statsborgerskap etter at du har mottatt skatteoppgjøret for 2021, må inntekten din som fremgår av dette skatteoppgjøret være mer enn 319 197 kroner.

Hvilke type inntekter og ytelser inngår i alminnelig inntekt?

Inntekt og ytelser som inngår i alminnelig inntekt i skatteoppgjøret er blant annet arbeidsinntekt, næringsinntekt, sykepenger, svangerskapspenger, foreldrepenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, uføretrygd og dagpenger. Pleiepenger, omsorgspenger og opplæringspenger jf. folketrygdloven kapittel 9 (eksternt nettsted) omfattes også. Videre vil overskudd fra næring, renteinntekter, skattepliktig gevinst og utbytte fra aksjer og utdeling fra selskap med deltakerfastsetting regnes med. Visse kapitalinntekter, som for eksempel gevinst ved salg av fast eiendom, regnes også med.

Lån og stipend regnes ikke som inntekt og inngår derfor ikke.

Hvis du er usikker på om du har tilstrekkelig inntekt, må du se i skatteoppgjøret ditt og finne summen som står på side 3 under «sum inntekter». Du trenger ikke å sende inn informasjon om hvilken inntekt du har til UDI fordi UDI innhenter opplysninger om inntekt som inngår i din alminnelige inntekt i forrige skatteoppgjør direkte fra Skatteetaten.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?