Registrerte asylsøknader og søknader om midlertidig kollektiv beskyttelse, etter statsborgerskap (topp fem) de siste tre ukene (2022)


Tabellen viser antall søknader om beskyttelse (asyl), inkludert personer som søker om kollektiv beskyttelse, som er registrert per uke etter statsborgerskap. Tabellen viser de fem største statsborgerskapene, hvor mange som kom fra andre land og totalen.
Tabellen laster inn data
2022 uke 46 - uke 48: Registrerte asylsøknader1 etter fem største statsborgerskap
Statsborgerskap Uke 46 Uke 47 Uke 48
Ukraina 593 460 578
Syria 51 55 43
Afghanistan 9 15 21
Russland 5 12 6
Eritrea 12 7 3
Andre 47 32 34
Totalt 717 581 685

1"Registrert asylsøknad" er når en asylsøknad er registrert i Utlendingsdatabasen (UDB). Datoen søkerne blir registrert kan være noe senere enn datoen de ga beskjed om at de ønsket å søke beskyttelse.

Oppdateres mandag hver uke.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?