Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter statsborgerskap og type tillatelse (2021)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2021, og hvor stor andel som var faglærte eller ansatt for sesongarbeid.
Tabellen laster inn data
Januar - november 2021: Innvilgede arbeidstillatelser1 for tredjelandsborgere2 etter statsborgerskap3 og type tillatelse.
Statsborgerskap Faglærte Sesong Annet Total
Storbritannia 433 83 661 1177
India 685 1 294 980
Ukraina 170 456 46 672
USA 273 2 85 360
Filippinene 113 152 12 277
Kina 186 56 25 267
Iran 206 0 4 210
Serbia 120 23 65 208
Pakistan 177 0 12 189
Tyrkia 138 4 12 154
Thailand 9 137 4 150
Vietnam 45 99 1 145
Russland 113 11 17 141
Brasil 103 3 30 136
Hviterussland 25 99 0 124
Canada 92 2 28 122
Nepal 61 57 2 120
Argentina 18 2 90 110
Australia 47 3 52 102
Colombia 32 46 3 81
Albania 21 50 0 71
Mexico 44 1 5 50
Kosovo 46 0 0 46
Sør-Afrika 40 2 2 44
Bosnia-Hercegovina 39 2 1 42
Bangladesh 34 8 0 42
Nigeria 36 0 6 42
Egypt 36 0 3 39
New Zealand 14 16 8 38
Sør-Korea 25 0 10 35
Andre4 27 2 6 35
Indonesia 30 0 1 31
Japan 18 2 9 29
Nord-Makedonia 26 1 2 29
Ghana 19 0 3 22
Malaysia 20 0 1 21
Sri Lanka 18 1 0 19
Libanon 17 0 1 18
Aserbajdsjan 11 0 6 17
Kasakhstan 11 2 3 16
Ecuador 14 1 1 16
Chile 13 2 0 15
Etiopia 11 0 1 12
Zimbabwe 4 8 0 12
Kenya 10 2 0 12
Peru 10 1 0 11
Venezuela 10 1 0 11
Algerie 9 0 1 10
Marokko 10 0 0 10
Kirgisistan 6 4 0 10
Tunisia 8 0 1 9
Israel 5 0 4 9
Montenegro 6 2 0 8
Jordan 8 0 0 8
Sudan 8 0 0 8
Kamerun 7 0 0 7
Uganda 6 0 0 6
Angola 2 0 4 6
Singapore 6 0 0 6
Usbekistan 6 0 0 6
Turkmenistan 5 0 0 5
Costa Rica 3 1 0 4
Statsløs 4 0 0 4
Guatemala 4 0 0 4
Afghanistan 3 0 1 4
Bolivia 4 0 0 4
Kuwait 0 0 4 4
Armenia 4 0 0 4
Syria 3 0 0 3
Georgia 3 0 0 3
Honduras 3 0 0 3
Malawi 1 1 1 3
Tanzania 2 0 0 2
Irak 2 0 0 2
Mauritius 1 0 0 1
Mongolia 0 0 1 1
Total 3779 1346 1529 6654

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?