Disse dokumentene må du levere til politiet Sjekkliste for melding av norsk statsborgerkap for nordiske statsborgere


Informasjon

Søkeren er personen som ønsker å bli norsk statsborger.

Hvis du er borger av flere land, og ett av dem er et EU/EØS-land, velger du dette.