Arbeidsgivere: Ansette en person som er EU/EØS-borger


Informasjon om hva du som arbeidsgiver må tenke på når du skal ansette en arbeidstaker som er statsborger av et EU/EØS-land. 

Alle EU/EØS-borgere kan arbeide i Norge

  • Alle EU/EØS-borgere har rett til å være arbeidstaker i Norge.
  • Du sjekker om arbeidstakeren er EU/EØS-borger ved å be han eller henne vise fram pass eller nasjonalt identitetskort fra hjemlandet.
  • EU/EØS-borgere kan flytte til Norge og begynne å jobbe med én gang, men må registrere seg hos politiet senest tre måneder etter at han eller hun kom til Norge. Det er gratis å registrere seg.
  • Svenske, danske, islandske og finske statsborgere kan jobbe uten å registrere seg hos politiet, men de må melde flytting til Folkeregisteret (eksternt nettsted).

EU/EØS-borgere som ikke har registrert seg ennå

  • Hvis du skal ansette en EU/EØS-borger som ikke har registrert seg hos politiet ennå, må du gi arbeidstakeren et ansettelsesbevis (pdf, 1,0 MB) eller en arbeidskontrakt som inneholder den samme informasjonen som i ansettelsesbeviset. Dette må arbeidstakeren vise fram til politiet når han eller hun registrerer seg.
  • Det er arbeidstakeren selv som må registrere seg. Du kan hjelpe arbeidstakeren med å legge inn opplysninger i Søknadsportalen (eksternt nettsted) og bestille time hos politiet, men arbeidstakeren må selv møte opp hos politiet. 

EØS-borgere som allerede har registrert seg

  • Hvis arbeidstakeren tidligere har registrert seg hos politiet har han eller hun fått et dokument som kalles et registreringsbevis.
  • Arbeidstakeren kan begynne å jobbe hos deg med en gang og skal ikke registrere seg på nytt.

Kontakt og spørsmål

 

 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?