Arbeidsgivere: Ansette en person som er EU/EØS-borger


Informasjon om hva du som arbeidsgiver må tenke på når du skal ansette en arbeidstaker som er statsborger av et EU/EØS-land. 

Alle EU/EØS-borgere kan arbeide i Norge

EU/EØS-borgere som ikke har registrert seg ennå

  • Hvis du skal ansette en EU/EØS-borger som ikke har registrert seg hos politiet ennå, må du gi arbeidstakeren et ansettelsesbevis (pdf, 1,0 MB) eller en arbeidskontrakt som inneholder den samme informasjonen som i ansettelsesbeviset. Dette må arbeidstakeren vise fram til politiet når han eller hun registrerer seg.
  • Det er arbeidstakeren selv som må registrere seg. Du kan hjelpe arbeidstakeren med å fylle ut søknaden og bestille time hos politiet, men arbeidstakeren må selv møte opp hos politiet. Les hvilke krav som gjelder og gå til søknadsskjemaet her (du må først velge statsborgerskapet til søkeren).

EØS-borgere som allerede har registrert seg

  • Hvis arbeidstakeren tidligere har registrert seg hos politiet har han eller hun fått et dokument som kalles et registreringsbevis.
  • Arbeidstakeren kan begynne å jobbe hos deg med en gang og skal ikke registrere seg på nytt.

Kontakt og spørsmål

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?