Bosatt utenfor EU/EØS/Schengen


De fleste som er bosatt utenfor EU/EØS/Schengen kan ikke reise til Norge nå. Her finner du informasjon om unntakene for hvem som kan reise inn nå og reglene rundt innreise.

Kan jeg reise til Norge nå?

 • De alle fleste kan ikke reise til Norge nå

 • Unntak: EU/EØS/Schengen-borger eller borger av Storbritannia

 • Unntak: utlendinger som er bosatt i et lilla land

 • Unntak: Utlendinger som skal besøke nære familiemedlemmer bosatt i Norge

 • Unntak: Utlendinger som er i et etablert kjæresteforhold med en person bosatt i Norge

 • Unntak: personer som er fullvaksinert, eller har gjennomgått koronasykdom de siste seks månedene og har et gyldig digitalt koronasertifikat Norge godtar

 • Unntak: mindreårige barn som reiser sammen med foreldre som er unntatt innreiserestriksjoner

 • Unntak: utlendinger som har oppholdstillatelse og er bosatt i Norge

 • Unntak: utenlandske studenter

 • Unntak: utlendinger som har fått familieinnvandringstillatelse

 • Unntak: nært familiemedlem til norsk borger bosatt i utlandet

 • Unntak: familiemedlem til EU/EØS/Schengen-borger

 • Unntak: utenlandske idrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som kommer til Norge for å delta på enkelte idrettsarrangementer

 • Unntak: utlendinger som skal gjennomføre samvær med barn

 • Unntak: utlendinger som har særlige grunner som tilsier at personen gis rett til innreise, slik som særskilt omsorgsansvar for personer i Norge eller andre sterke velferdshensyn

 • Unntak: asylsøkere og overføringsflyktninger

 • Unntak: enkelte yrkesgrupper

 • Unntak: utlendinger som arbeider offshore på flyttbar eller fast innretning

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Sjøfartsdirektoratet

 • Unntak: utenlandske arbeidere som er unntatt innreiserestriksjoner etter søknad og vedtak fra Landbruksdirektoratet

 • Unntak: utlendinger som skal mellomlande på flyplass i Norge (både i internasjonal lufthavntransitt og innad i Schengen)

 • Unntak: utlending som er fastboende på Svalbard, eller som har behov for å reise gjennom det norske fastlandet på vei til eller fra arbeid eller bosted på Svalbard

 • Unntak: utlendinger som jobber innenfor kritiske samfunnsfunksjoner

 • Unntak: utlendinger invitert av norske myndigheter og ansatte i internasjonale organisasjoner

 • Hvor lenge vil de strenge innreisereglene gjelde?

 • Jeg tilhører ingen av unntakene som kan reise inn nå. Kan jeg søke om å få reise inn likevel eller klage på at jeg ikke kan reise inn til Norge nå?

Reisedokumenter

 • Jeg har ikke gyldig oppholdskort, men trenger å reise. Hva gjør jeg?

 • Jeg hører til ett av unntakene som kan reise inn til Norge nå. Kan UDI gi meg en skriftlig bekreftelse på at jeg har rett til å komme til Norge som jeg kan bruke når jeg reiser inn?

Karantene og dokumentasjon for unntakene som kan reise inn

Visum, søknad og oppholdstillatelser

 • Jeg har fått innvilget studietillatelse og vil komme til Norge til høstsemesteret 2021. Kan jeg få forlenget innreisefrist?

 • Forlengelse: kan jeg søke om å forlenge mitt visum- eller visumfrie opphold?

 • Hva skjer hvis jeg ikke får levert søknaden min på grunn av stengt ambassade/VFS søknadssenter eller en suspendert representasjonsavtale?

 • Jeg har permanent oppholdstillatelse, og befinner meg i utlandet. Jeg har ikke fått reist tilbake til Norge på grunn av korona, og har nå oppholdt meg utenfor Norge i mer enn to år. Mister jeg den permanente oppholdstillatelsen min?

 • Jeg har oppholdt meg utenfor Norge i mer enn syv måneder på grunn av korona. Kan jeg likevel søke om permanent oppholdstillatelse?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?