Til tyrkere som har søkt asyl


Tyrkiske styresmakter har arrestert ein advokat i Tyrkia som har hjelpt UDI og UNE.

Publisert: 23.09.2022

UDI og UNE har fått hjelp av ein advokat i Tyrkia for å sjekke informasjon om nokre personar som har søkt asyl i Noreg. Alle som dette gjeld, har fått beskjed. Advokaten vart arrestert i september av tyrkiske styresmakter. Det er mogleg at tyrkiske styresmakter har fått informasjon som advokaten hadde. Viss dette gjeld deg, har UDI eller UNE allereie sendt deg brev. 

UDI og UNE beklagar det som har skjedd og vil jobbe for at det ikkje skjer igjen. 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?