Informasjon om assistert retur for syrarar


På grunn av tryggingssituasjonen i Syria er det ikkje mogleg å søkje om assistert retur dit.

Publisert: 23.09.2022

Syrarar som har opphaldsløyve i eit anna land enn Syria, kan søkje om assistert retur gjennom IOM.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?