skalsoke Skal søkje


Informasjon om korleis du søkjer om å få bu eller besøke Noreg, statsborgarskap og utlendingspass.

Informasjonen er tilpassa

Søkjaren er statsborgar i: Ukraina