Disse dokumentene må du levere til politiet Sjekkliste for melding av norsk statsborgerkap for nordiske statsborgere


Informasjon

Søkjaren er personen som ønskjer å bli norsk statsborgar.

Dersom du er borgar av fleire land, og eitt av dei er eit EU/EØS-land, vel du dette.