Disse dokumentene må du levere inn sammen med søknaden Sjekkliste for fornyelse av familieinnvandringstillatelse


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.