Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (utlendingsloven §45 eller §52 ) Sjekkliste for familieinnvandring for deg som har barn under 18 år som skal videreføre samvær med deg eller den andre forelderen sin i Norge


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.