Disse dokumentene må du levere inn når du skal søke om oppholdskort (utlendingsloven § 114 jf. § 118) Sjekkliste for oppholdskort for foreldre og besteforeldre av norsk borger etter EØS-regelverket


Informasjon