Disse dokumentene må du levere når du søker om oppholdstillatelse (Utlendingsforskriften § 6-13) Sjekkliste for utsendt arbeidstaker (ansatt i utenlandsk selskap som har oppdrag i Norge)


Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Slik bruker du listen

Når du møter opp til avtalt time hos politiet eller utenriksstasjonen, må du levere inn denne listen og kopier av dokumentene på denne listen.

Du må også vise fram originalene. Hvis oppdragsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, kan den levere kopier av dokumentasjon på utdanningen og/eller yrkeserfaring din og passet ditt, i stedet for originaler.

Hvis noen av dokumentene dine er på andre språk enn norsk eller engelsk må du legge ved en oversettelse av dokumentene til norsk eller engelsk.

Det er ditt ansvar å sørge for at du har levert inn alle dokumentene i listen som er aktuelle for deg. Hvis du ikke leverer alle nødvendige dokumenter, må du levere en skriftlig forklaring på hvorfor. Hvis ikke all relevant dokumentasjon er lagt ved, kan dette føre til at det tar lengre før du får svar eller at søknaden din blir avslått.

Obs Enkelte ambassader kan be om tilleggsdokumenter ut fra lokale forhold hvis du leverer søknaden i utlandet.

Disse dokumentene skal du levere når du søker for første gang

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.
  • Hvis oppdragsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av passet ditt.
Sjå forklaringSkjul forklaring

Følgebrevet er vedlegget som du fikk tilsendt på e-post hvis du registrerte søknaden din på nett. Dette må du skrive ut og ha med deg. Hvis du skal levere søknaden ved en dansk ambassade må du istedenfor ha med utfylt søknadsskjema (www.udi.no/skjema).

Sjå forklaringSkjul forklaring

Boligen kan være et hus, en leilighet, hybel eller lignende. Hvis du leier boligen, må du levere skriftlig leiekontrakt som er godkjent av huseier, borettslag eller andre som disponerer boligen. Hvis du ikke vet ennå hvilken bolig du skal leie, kan du isteden skrive en forklaring på et eget ark om hvor du har tenkt å bo og hvordan du skal ordne dette.

I leiekontrakten er det anbefalt (men det er ikke et krav) at leilighetsnummeret (bruksenhetsnummeret) står. Dette nummeret består av en H og fire siffer, for eksempel H0101. Når du fyller ut søknadsskjemaet kommer vi til å spørre deg om dette nummeret.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Oppdragstilbud, pdf, 811 kB (www.udi.no/skjema)

Sjå forklaringSkjul forklaring

Kontrakten må

  • dokumentere hva kontraktsforholdet mellom partene går ut på
  • tydelig beskrive tjenesten du skal utføre og varigheten på oppdraget
  • hvis du arbeider i et internasjonalt selskap, kan kontrakten erstattes med en bekreftelse fra selskapet på at du i en bestemt tidsperiode skal arbeide for selskapet i Norge
Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du har fullført utdanning eller grad fra universitet eller høyskole, må du levere vitnemål eller annen dokumentasjon som viser hvilken utdanning eller grad du har tatt.
  • Hvis du har fullført fagutdanning fra videregående skole, må du levere både vitnemål og karakterutskrifter som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.
  • Hvis du har utdanning som ikke er fullført, må du legge frem dokumentasjon som viser hvor lang utdanningen var, nivået og innholdet.

Hvis du har levert denne dokumentasjon til UDI tidligere, trenger du ikke levere den på nytt.

Hvis oppdragsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av dokumentasjon på utdanningen din. Du kan bli bedt om å vise frem original dokumentasjon senere.

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du må levere dokumenter som inneholder detaljerte opplysninger fra tidligere arbeidsgivere om hvor lenge du jobbet der, hvilken opplæring du fikk, hvilke arbeidsoppgaver du hadde og hvilke kvalifikasjoner du har. Du trenger ikke like detaljerte opplysninger om dette hvis du skal arbeide i IT-bransjen.

Du skal bare levere dokumentasjon på arbeidserfaring i tillegg til eller som erstatning for dokumentasjon på utdanning hvis arbeidserfaringen skal tas med i vurderingen av om du er faglært.

Hvis oppdragsgiveren din i Norge skal søke om oppholdstillatelse på dine vegne, med skriftlig fullmakt fra deg, er det nok at den leverer en kopi av dokumentasjon på yrkeserfaringen din. Du kan bli bedt om å vise frem original dokumentasjon senere.

Tilleggsdokumentasjon i noen søknader 

Hvis du leverer søknaden i et annet land enn hjemlandet ditt

Hvis du leverer søknaden i Norge

Sjå forklaringSkjul forklaring

For eksempel: Besøksvisum, oppholdstillatelse i annet Schengenland og/eller dokumentasjon på når du reiste inn i Norge/Schengen.

Hvis du har oppholdstillatelse i Norge trenger du ikke levere noe. 

Hvis du skal arbeide i et yrke hvor det kreves en godkjenning eller autorisasjon 

Sjå forklaringSkjul forklaring

Sjekk om ditt yrke krever godkjenning/autorisasjon og hvilket godkjenningskontor du må kontakte.

(http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/Yrkesliste--lovregulerte-yrker/)

Hvis du ikke skal oppholde deg og arbeide i Norge i hele perioden du har søkt om oppholdstillatelse for

Sjå forklaringSkjul forklaring

Gi opplysningene på et eget ark eller i UDIs oppdragstilbudskjema (pdf, 810 kB) 

Hvis du ønsker at norsk oppdragsgiver skal søke på dine vegne, eller du ønsker at noen skal snakke med UDI på dine vegne

Sjå forklaringSkjul forklaring

Du kan bruke dette fullmaktsskjemaet Fullmaktsskjema (pdf, 584 kB)  (www.udi.no/skjema) eller skjemaet i e-posten du fikk da du registrerte søknaden din i Søknadsportalen. 

Hvis du ønsker å arbeide under søknadsbehandlingen 

Hvis du skal arbeide for mer enn én oppdragsgiver

Dato/sted:
Underskrift: