Non-refoulment (vern mot utsending)


Non-refoulment tyder vern mot utsending.

Non-refoulment vil seie at ein person ikkje kan bli send til eit område der

  • han eller ho står i reell fare for å bli utsett for dødsstraff, tortur eller anna umenneskeleg eller nedverdigande behandling eller straff, eller
  • bli send vidare til eit slikt område.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?