Søke om å bo privat (midlertidig alternativ mottaksplass)

UDI har en egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering.

Du kan søke hvis du:

 • er ukrainsk statsborger som kan få, eller har fått midlertidig kollektiv beskyttelse, et av statsborgerens familiemedlemmer eller en person som har beskyttelse (asyl) i Ukraina, og du
 • allerede er registrert av utlendingsmyndighetene i Norge, og
 • har funnet et sted å bo, og
 • ikke har blitt bosatt ennå.

Å ha funnet et sted å bo betyr at du enten har fått et sted å bo

 • av en privatperson, eller 
 • av en organisasjon, eller 
 • av en kommune 

Enslige mindreårige er ikke omfattet av ordningen om midlertidig alternativ mottaksplass. De kan få hjelp av en representant til å søke om alternativ mottaksplass etter den ordinære ordningen.

Det er to skjemaer du kan bruke for å søke om å bo privat.

1. Skjema for deg som har funnet en bolig selv og som har fått en bekreftelse fra kommunen om at de ønsker å inngå avtale med deg om at du kan bo der (Hurtigprosedyreskjema).

2. Skjema for deg som har funnet en bolig selv, men som ikke har vært i kontakt med kommunen boligen er i (Vanlig skjema).

To søknadsskjemaer

 • 1. Hurtigprosedyreskjema

 • 2. Vanlig skjema

Slik bruker du skjemaet

 • En søknad per familie

 • Innlogging

 • Signering

Dette skjer etter at du har søkt

Vanlige spørsmål og svar om å bo privat

 • Når får jeg svar på søknaden min?

 • Fra hvilken dato utbetaler UDI tilskudd til kommunen etter innsendt søknad med hurtigprosedyreskjema?

 • Jeg har brukt papirskjemaet for å søke om å bo privat (midlertidig alternativ mottaksplass). Vil UDI behandle papirsøknaden?

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet?

 • Hvor finner jeg søknadsskjemaet som jeg allerede har begynt å fylle inn?

 • Jeg klarer ikke å logge meg inn på søknadsskjemaet. Hva gjør jeg?

 • Jeg får ikke til å fylle ut eller sende inn skjemaet. Hvor melder jeg feil?

 • Hvorfor blir jeg logget ut når jeg fyller ut søknadsskjemaet?

 • Jeg har fått brev om at jeg ikke er i målgruppen for kollektiv beskyttelse. Hva skjer med min midlertidige alternative mottaksplass?

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?