Spørsmål om asylmottak i kommunen


Du jobber i en kommune som har eller skal få et asylmottak.

UDI har omfattende informasjon til kommuner som har eller skal få et asylmottak.

Hvis du ikke finner svaret i den informasjonen, ta kontakt med et av regionkontorene våre.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?