Regelverk for drift av asylmottak


På denne siden finner du en samlet oversikt over styringsdokumenter og veiledere for driften av asylmottak.

UDI har samlet kravene til drift av asylmottak i kravspesifikasjoner som ligger som vedlegg til rammeavtalen. Krav som gjelder for alle asylmottak uavhengig av mottakstype, er samlet i dokumentet Generelle krav til drift av asylmottak. Krav som kun gjelder én eller noen få mottakstyper er samlet i egne kravspesifikasjoner (transitt, ordinære, integreringsplasser osv).

Alle kravspesifikasjonene er strukturert etter seks hovedgrupper av tjenester:

  • Innkvartering
  • Økonomisk- og administrativt arbeid
  • Organisatorisk arbeid
  • Samarbeidspartnere
  • Beboerrettet arbeid
  • Omsorgsarbeid (plasser for enslige mindreårige)

I rutinebeskrivelsene beskriver vi mer detaljert hvordan asylmottakene skal løse enkelte oppgaver som fremkommer av kravspesifikasjonen. Mottakene skal også følge retningslinjene og vedleggene som det linkes til under.

Rammeavtalen og vedleggene som hører til den, er UDIs styringsdokumenter for hvordan asylmottaket skal driftes. Leverandørens tilbud vil også være bindende for hvordan de skal drifte mottaket.

Veilederne som er publisert under kan benyttes som støtte i mottakets arbeid.

Du finner en oversikt over de kravspesifikasjoner, rutinebeskrivelser og vedlegg som gjelder for de ulike mottakstypene på siden Regelverk for ulike typer asylmottak.

Styringsdokumenter og veiledere for asylmottak

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?