Utsetter ytterligere utreiseplikten til Afghanistan


UDI og UNE har besluttet å utsette utreiseplikten til Afghanistan ytterligere til 31. januar 2022. Det vil si at politiet i denne perioden ikke skal gjennomføre tvangsreturer til Afghanistan.

Publisert: 21.07.2021 - Sist endret: 08.09.2021

Det innebærer at personer som har fått endelig vedtak om retur til Afghanistan, ikke har plikt til å forlate Norge så lenge returstoppen varer. Dette gjelder personer fra Afghanistan som:

  • har fått avslag på søknad om beskyttelse
  • har blitt utvist fra Norge
  • har fått oppholdstillatelsen tilbakekalt  
  • oppholder seg i Norge, og har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse

Personer med saker omfattet av Dublin III-konvensjonen eller første asyllandregelen er ikke omfattet av utsettelsen av utreiseplikten. De skal fortsatt returnere til det europeiske landet der de først søkte om beskyttelse.

UDI og UNE vil innen nevnte dato vurdere retursituasjonen til Afghanistan på nytt, og om suspensjonen bør forlenges eller oppheves. Dersom situasjonen blir avklart på et tidligere tidspunkt, vil vi kunne revurdere om saksbehandlingen skal gjenopptas før perioden er over.

Les UNEs orientering om utsatt utreiseplikt til Afghanistan (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?