Utlyser to nye mottak


UDI har lyst ut en konkurranse om anskaffelse av et asylmottak i Sør-Varanger kommune og et avrop på rammeavtale for å anskaffe et basismottak på Østlandet.

Publisert: 10.03.2021 - Sist endret: 11.03.2021

UDI har behov for å opprette et asylmottak i Sør-Varanger som sikrer at UDI har mottakskapasitet og mottakskompetanse nær grensestasjonen på Storskog. Dette for å sikre forutsigbar og langsiktig beredskap knyttet til Schengens yttergrense.

Mottaket skal både ha ordinære mottaksplasser, og mulighet for ankomstplasser. Konkurransen er åpen for alle aktører (eksternt nettsted).

Enslige mindreårige

Det nye mottaket på Østlandet skal også ha en avdeling for enslige mindreårige. Mottaket skal dekke et generelt kapasitetsbehov for innkvartering av asylsøkere, i tillegg til å bidra til nødvendig beredskap.

Vi har behov for å etablere denne kapasiteten i nærheten av Nasjonalt ankomstsenter i Råde og UDIs transittmottak i Oslo-området for å få til effektiv flyt i mottakssystemet og ivareta alle funksjoner på en god måte, sier regiondirektør Siv Kjelstrup. Konkurransen er avgrenset til de fem aktørene UDI har rammeavtale med om drift av basismottak i region indre øst.

Det kommer fortsatt få asylsøkere til Norge. Ankomstprognosen for 2021 er 2 500 asylsøkere, hvorav 150 enslige mindreårige. I tillegg kommer de 50 relokaliserte asylsøkerne fra HellasTil nå har det kommet 78 asylsøkere til Norge, hvorav én enslig mindreårig. I tillegg har 35 av de 50 relokaliserte asylsøkeren fra Hellas ankommet Norge.

Øvrige planer

UDI har fullmakt til å opprettholde en grunnkapasitet i mottakssystemet på opptil 2 850 plasser i 2021, selv om dette medfører lavere utnyttelse av mottaksplassene. Dette for å ivareta beredskap for økte ankomster, samt opprettholdelse av regionale markeder som har evne til å fremskaffe ny mottakskapasitet når behovet oppstår.

UDIs øvrige planer for anskaffelse av mottak er:

  • et basismottak i Steinkjer som skal være et intergeringsmottak

  • rammeavtaler for variabel mottakskapasitet (nivå 2)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?