UDI gjenopptar driften av Kasper transittmottak


UDI gjenåpner i september Kasper transittmottak i Østfold, samtidig avvikles driften ved Hvalsmoen transittmottak i Buskerud.

Publisert: 15.05.2019

Behovene for transittmottak er i endring som følge av at det kommer færre asylsøkere til Norge. Videre drift av transittmottak legges til Kasper i Våler i Østfold, der UDI har løpende leiekontrakt fram til 2023. Driften av mottaket på Kasper er lagt ut på anbud. Se kunngjøringen på Doffin (eksternt nettsted).

Mottaket skal ha en total kapasitet på 220 plasser, hvorav 170 er faste plasser og 50 er stykkprisplasser. Avtalen inngås for to år med opsjon for UDI til å forlenge avtalen på samme vilkår fram til 31.01.2023. Mottaket vil være i drift fra september 2019.

Avvikling av Hvalsmoen transittmottak

UDI har vurdert at det ikke er hensiktsmessig å videreføre drift av transittmottak på Hvalsmoen. Leieavtalen UDI har med Hvalsmoen AS utløper i slutten av september.

Hvalsmoen har vært i drift som transittmottak siden 2010, og huser per i dag 190 beboere. I en kort periode fra 2015 til 2016 var det et eget transittmottak for enslige mindreårige asylsøkere på Hvalsmoen med 200 plasser. Hvalsmoen var de første fem årene driftet av Norsk Folkehjelp, og har vært driftet av HERO siden 2015. Siste driftsdag på mottaket er 30. september 2019.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?