Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak


Du kan søke støtte til aktiviteter som gir en mer meningsfull hverdag for barn i asylmottak. Aktivitetstilbudet skal være tilpasset barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser. Søknadsfristen er 15. november 2021.

Publisert: 15.10.2021

Vi kan gi støtte til ulike aktiviteter, blant annet:   

 • kulturelle opplevelser 
 • hobbyvirksomhet 
 • fysisk aktivitet 
 • utflukter  
 • opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte senere, enten i Norge eller i hjemlandet.  

Søknadsfrist og tildeling 

For 2022 har regjeringen foreslått 5,2 millioner kroner i tilskudd til aktiviteter for barn i asylmottakVår tildeling av aktivitetsmidler til frivillige aktører forutsetter at Stortinget godkjenner bevilgningen gjennom budsjettvedtak i desember 2021Eventuell tildeling av tilskudd vil skje i januar 2022 

Vi ønsker tidlig oppstart av aktiviteter for barn i 2022og derfor er fristen for å søke om tilskudd satt til den 15. november 2021 

Regelverk for tilskuddsordningen

Informasjonsmøte om tilskuddsordningen

Vi inviterer til et digitalt informasjonsmøte på Teams i forkant av søknadsfristen.  

På møtet vil vi gi en kort status på eksisterende og evt. planlagte asylmottak/ innkvarteringstilbud.  

Videre vil vi gjennomgå krav til søknad, det praktiske rundt søknadsbehandlingentildelingen, krav etter at midlene er tildelt og frister.  

Dato: 25. Oktober kl. 12.00 - 13.00 

Påmelding sendes på e-post til: chkal@udi.no  

Frist for påmelding er senest fredag 22. oktober kl. 12.00 

Asylmottak  

Fra og med 1. oktober 2021 har vi mottak i disse fylker og kommuner:  

 • Troms og Finnmark: Bardu og Salangen. I desember åpner vi et mottak i Sør-Varanger kommune.
 • Nordland: Hadsel
 • Trøndelag: Steinkjer og Trondheim 
 • Møre og Romsdal: Sunndal (akuttinnkvartering) og Tingvoll 
 • Vestland: Kinn og Stord  
 • Rogaland: Hå (akuttinnkvartering) 
 • Agder: Kristiansand 
 • Vestfold og Telemark: Nome, Porsgrunn (akuttinnkvartering) 
 • Innlandet: Nord-Fron, Ringsaker, Vang og Østre Toten 
 • Viken: Indre Østfold (transittmottak), Råde (Nasjonalt ankomstsenter) og Våler (transittmottak) 

Kontaktinformasjon til asylmottakene finner du her 

Slik søker du 

Av personvernhensyn må du ikke sende inn eller dele bilder av barn som kan identifiseres. 

Har du spørsmål? 

Dersom du har spørsmål, kan du kontakte det regionkontoret som skal behandle søknaden. 

 • Søknader fra landsdekkende organisasjoner, med aktiviteter som skal foregå i tre eller flere fylker, behandles av UDI Regionkontor Nord.   
 • Søknader om aktiviteter i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal behandles av UDI Regionkontor Nord.  
 • Søknader om aktiviteter i Viken, Innlandet, Agder, Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark behandles av UDI Regionkontor Sør.  

UDI Regionkontor Nord, kontakt:  
Nora Torvanger, notor@udi.no, 40707381

UDI Regionkontor Sør, kontakt:  
Anne Sophie Vinje, sasv@udi.no, 90208810 

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?