Nå kan du søke om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak


I 2021 er det bevilget 5,2 millioner kroner i tilskudd til aktivitetstilbud over statsbudsjettet. Søknadsfristen for årets tilskudd er den 22. februar.

Publisert: 21.01.2021

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak er nå forskriftsfestet. I praksis innebærer forskriftsfestingen en tydeliggjøring av regelverket slik det har vært de siste årene. Blant annet er formålet med tilskuddsordningen justert noe, slik at aktivitetene i større grad skal tilpasses til målgruppen mht. barnas alder, utviklingsmessige behov og interesser. Tidligere hadde regelverket en større vektlegging av fysisk aktivitet, mens det nå er tydeligere at det kan gis støtte til ulike aktiviteter som eksempelvis kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet og utflukter. Det er ønskelig at barna tilegner seg ferdigheter som også kan komme til nytte senere, enten i Norge eller i hjemlandet.

I tillegg har forskriften tydelige krav til søknaden (se forskriftens § 6 og søknadskjemaet). Søknaden skal leveres på fastsatt skjema og budsjett-mal.

For regelverket se Forskrift om tilskudd til aktivitetstilbud for barn i asylmottak - Lovdata (eksternt nettsted).

Per 31.12.20 var det totalt 463 barn i asylmottakene.

For kontaktinformasjon til asylmottakene se Adresser til asylmottakene - UDI.

Organiseringen av aktivitetene må gjennomføres i tråd med gjeldende lokale og nasjonale og lokale smittevernråd. Organisasjonene som skal gjennomføre aktiviteter, må sørge for at deltakerne har informasjon om og følger smittevernrådene. Gruppestørrelse og budsjett må også tilpasses til de smittevernfaglige forutsetningene.

Slik søker du

Du må fylle ut og sende inn et søknadsskjema. NB! Av personvernhensyn ber vi dere om å ikke sende inn eller dele bilder av barn som kan identifiseres.

Du må også fylle ut og sende inn skjema for budsjett (excel, 12 kB) .

Du sender utfylt søknadsskjema  og budsjett til udi@udi.no. 

Hvem behandler søknadene? 

Søknader fra landsdekkende organisasjoner med aktiviteter som skal foregå i tre eller flere fylker behandles av UDI Regionkontor Nord.  

Søknader om aktiviteter i Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag og Møre og Romsdal behandles av UDI Regionkontor Nord. 

Søknader om aktiviteter i Viken, Innlandet, Agder, Rogaland, Vestland og Vestfold og Telemark behandles av UDI Regionkontor Sør. 

Har du spørsmål? 

For spørsmål til UDI Regionkontor Nord, kontakt: 
Mai-Britt Svartis, mabsv@udi.no, 40707347 

For spørsmål til UDI Regionkontor Sør, kontakt: 
Anne Sophie Vinje, sasv@udi.no, 90208810

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?