Krav om test for covid-19 for de som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt


Flyktninger som ankommer Norge fra områder med karanteneplikt, må teste seg ved ankomst til Norge. Barn under 12 år er ikke omfattet dette kravet.

Publisert: 24.01.2021

Testen vil bli gjennomført i forbindelse med ankomst til Oslo Lufthavn Gardemoen (OSL). Testen blir utført med hurtigtest som testmetode, eventuelt supplert med PCR – test for reisende fra enkelte land. Kontaktopplysninger kommunen tidligere har formidlet til UDI vil bli oppgitt som kontakttelefonnummer ved gjennomføring av test.  Alle flyktninger må gjennomføre innreisekarantene, selv om testresultatet viser at de ikke er smittet av covid-19. Innreisekarantene skal gjennomføres på egnet sted i bosettingskommunen. Vi anbefaler kommunen å følge FHI sine råd for transport av personer med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom i forbindelse med reise fra flyplass til karantenested. Hvis kommunen er usikre på hvilke kontaktopplysninger UDI har registrert, ber vi kommunen kontakte resettlement@udi.no.

Hvis resultatet av hurtigtesten viser at personen har covid-19, skal personen isoleres. Teststasjonen ved Oslo Lufthavn Gardemoen vil henvise flyktningene til karantenehotell i nærheten av flyplassen for isolasjonsperioden. Kommunen vil få beskjed om påvist smitte og isolasjonsperioden for flyktningene skal i utgangspunktet skje på karantenehotellet i disse tilfellene.  Vi anbefaler kommunen å etablere kontakt med flyktningene det gjelder for å ivareta deres behov for informasjon. Karantenehotellet vil følge opp flyktningenes praktiske behov i isolasjonsperioden. Her finner du kontaktinformasjon til karantenehotell Oslo Lufthavn Gardermoen / quarantine hotel Oslo Airport i Ullensaker kommune (eksternt nettsted).

Testing
Kommunen skal å sørge for tilbud om koronatesting til sine innbyggere. Alle som mistenker at de er smittet med covid-19 bør få anledning til å teste seg.

Overføringsflyktninger som ankommer Norge har karanteneplikt, vil bli testet i forbindelse med innreise til Norge. Testen vil bli gjennomført ved Oslo Lufthavn Gardemoen. Resultatet av tester der smitte er påvist vil bli formidlet til flyktningetjenesten i bosettingskommunen så snart testresultatet foreligger. Vennligst se punkt over for nærmere informasjon.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?