Koronaen halverer antall asylsøkere


Asylprognosen er justert ned fra 3 000 til 1 200 asylsøkere i år på grunn av koronapandemien. Antallet søknader om arbeids-, familie- og studietillatelser er også mer enn halvert under pandemien.

Publisert: 25.06.2020

I april og mai ble det registrert i underkant av ti asylsøkere i uken, mot over 40 i snitt per uke i januar og februar. Mange av asylsøkerne som ble registrert, hadde allerede oppholdt seg i landet en periode.

Det ligger også an til at UDI klarer å velge ut drøyt 2 000 flyktninger av årets kvote på 3 000. Strenge reiserestriksjoner gjør det usikkert når disse kan komme til Norge.

Anslag over antall ordinære asylsøkere til Norge i 2020 og 2021 (per juni 2020)

Familie og studier

Antallet personer som søker om familie- og studietillatelser i april og mai, har også stupt. Antallet som søkte om å bli gjenforent med familien sin, gikk ned fra om lag 3 300 i januar og februar til om lag 2 000 personer i april og mai.

Tilsvarende ble antallet studenter som ønsker å studere i Norge, halvert til under 100 personer per måned.

- Antallet familiesøknader vil trolig ta seg opp igjen hvis koronasituasjonen blir lettere utover høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Arbeidstillatelser

Fra land utenfor Europa er antallet faglærte arbeidere som har søkt om opphold i Norge, nesten halvert i april og mai fra årets to første måneder. I år kom det inn i underkant av 1 000 søknader disse to månedene.

Antallet EØS-borgere som har kommet for å arbeide i Norge i april og mai 2020, gikk ned med over 80 prosent fra samme periode i fjor, fra 3 050 til 560 personer.

Antallet sesongarbeidere har også gått noe ned, men her har landbruket og myndighetene strukket seg langt for å få inn nødvendig arbeidskraft. I mai ble de siste søknadene godkjent.

- UDIs ansatte har gjort en fenomenal innsats fra sine hjemmekontor for at bøndene skulle få sine folk på plass i tide til sesongen. Et godt samarbeid med bransjen har gjort at vi kom i mål tross den spesielle situasjonen, sier Frode Forfang.

Se opptak fra pressemøte 25. juni 2020 (eksternt nettsted).

pressekonferanse 25juni.JPG (eksternt nettsted)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?