Koronaberedskap i asylmottak


UDI har innført en karanteneordning i ankomstsenteret, og utvider kapasiteten i mottakssystemet for å håndtere koronasituasjonen på en best mulig måte.

Publisert: 18.03.2020 - Sist endret: 22.04.2020

Noen få ansatte og beboere er eller har vært smittet av koronaviruset i to transittmottak i Oslo og Viken. Samtidig skaper hele situasjonen i Norge utfordringer for gjennomstrømningen.

- På den ene siden kommer det færre asylsøkere til Norge, men samtidig stopper selve søknadsprosessen noe opp. Beboere blir i svært liten grad bosatt eller sendt ut av landet. I så måte er situasjonen i mottak “frosset”, sier avdelingsdirektør Borghild Fløtre i UDI.

Karantene

Når en asylsøker kommer til Norge, skal vedkommende være 14 dager i hjemmekarantene på lik linje med nordmenn som kommer fra utlandet. Dette skjer i ankomstsenteret i Østfold, hvor det er tilgjengelige helsetjenester.

UDI har også anskaffet mobile boenheter i ankomst- og transittsystemet for asylsøkere som kan være eller er smittet.

- Når det gjelder smittevern i mottak, følger vi helsemyndighetenes anbefalinger og pålegg, og samarbeider tett med kommunehelsetjenesten der mottakene ligger. Det er de som har sektoransvaret for dette, mens vi og driftsoperatørene våre gjør det vi kan for å finne gode løsninger i mottakene våre, sier Fløtre.

- Det er dessuten viktig at vi får gitt beboerne den informasjonen de trenger, slik at de er i stand til å ivareta seg selv og følge de råd og pålegg som gis.

Ekstra kapasitet

Noe av utfordringen er at beboerne bor relativt tett i mottak, og transport mellom mottakene er sterkt begrenset, som for resten av samfunnet.

UDI har derfor utløst opsjons- og inngått tilleggsavtaler i 14 av mottakene, hvor man får 30 eller 60 ekstra plasser tilgjengelig i hvert av dem.

I tillegg har UDI forlenget fire driftskontrakter som skulle ha gått ut i mai og juni, med seks måneder. Dette gjelder mottakene i Lund, Arna i Bergen, Trondheim og Østre Toten. Hensikten er å unngå å måtte flytte beboerne til nye steder, og unngå at beboerne må bo enda tettere enn de gjør nå.

- Vi er nå i tett dialog med driftsoperatørene våre om ulike tiltak. De ansatte i mottakene gjør en kjempeinnsats, og vi er ekstra oppmerksomme på de enslige mindreårige, som vi også har et omsorgsansvar for, sier Fløtre.

UDI arbeider nå med snarlig å anskaffe et nytt mottak med 200 plasser på Østlandet for å avlaste transitt- og mottakssystemet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?