Fem nye integreringsmottak


Innvandrings- og integreringsminister Sylvia Listhaug åpnet det første av fem integreringsmottak da hun besøkte Steinkjer 9. desember.

Publisert: 28.09.2016 - Sist endret: 12.12.2016

De fire andre integreringsmottakene i Bodø, Kristiansand, Larvik og Oslo skal åpnes fortløpende i de kommende månedene.

Integreringsmottak er en prøveordning som skal starte opp i fem asylmottak. Disse mottakene er et samarbeid mellom IMDi, Vox, NAV, UDI og den enkelte kommune. Også frivillige organisasjoner og det lokale næringsliv vil være viktige samarbeidspartnere.

Ordningen er et tilbud for personer med innvilget opphold i Norge, men som ikke er bosatt ennå, og for asylsøkere med høy sannsynlighet for å få opphold i Norge.

Integrering i andre mottak også

Til sammen vil om lag 500 personer få tilbud om plass i integreringsmottakene. Det er langt færre plasser enn det er personer i målgruppen. Derfor er det mange aktuelle kandidater som ikke vil bli tilbudt plass.

- Dette går ikke ut over integreringstiltak i ordinære asylmottak. Det gjennomføres informasjonsprogrammer, språkkurs og bosettingsforberedende arbeid også i ordinære mottak. Men integreringsmottak er et mer intensivt og tilpasset opplegg, sier UDI-direktør Frode Forfang.

De fem mottakene 

  • Tverlandet mottak i Bodø (Nord-Norsk mottakssenter AS)
  • Kristiansand mottak (kommunalt)
  • Larvik mottak (Stiftelsen Sana)
  • Ila mottak i Oslo (kommunalt)
  • Steinkjer kommunale mottak

De nye integreringsmottakene skal være representative for mottakssystemet. Det er derfor lagt vekt på at ulike typer driftsoperatører er representert, både ideelle, private og kommunale. I tillegg er geografisk spredning vært vesentlig.

Ulik størrelse på mottakene skal også testes ut, ved at noen mottak får avdeling og hos noen blir hele mottaket tatt i bruk.

Se også Justis- og beredskapsdepartementets nettsider (eksternt nettsted) og Integrerings- og mangfoldsdirektoratets nettsider (eksternt nettsted).

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?