Fem mottaksavtaler utløper i høst


I høst utløper avtaler om å drive fire asylmottak i Larvik, Nome, Ulstein og Hadsel, og ett transittmottak på Hvalsmoen i Ringerike.

Publisert: 27.09.2019

Gitt at det kommer få asylsøkere til Norge, vil disse kontraktene ikke bli utlyst på nytt nå.

Ved nyttår har UDI dermed 15 ordinære mottak, ett mottak for enslige mindreårige, fire tilrettelagte avdelinger og ett særbol-mottak. I tillegg kommer Ankomstsenter Østfold og tre transittmottak.

UDI har gått over fra enkeltanskaffelser til et konsept med anskaffelser gjennom rammeavtaler. Når UDI får behov for mottaksplasser i fremtiden, vil det skje gjennom mini-konkurranser med de vi har rammeavtaler med.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?